Během festivalu můžete navštívit sportovní stanoviště spolku Pohybová všestrannost, z.s., kde bude pro Vaše děti připravena všestranná sportovní dráha s asistencí aprobovaných trenérů.

Něco o spolku:
Spolek Pohybová všestrannost se věnuje dětem převážně předškolního a mladšího školního věku. Specializuje se na rozvoj pohybových a motorických dovedností, tak aby měly děti od útlého věku správné pohybové základy a byly připraveny na další sporty. Tréninky pohybové všestrannosti ve spolupráci s projektem Děti na startu probíhají v Ostravě a Frýdlantě nad Ostravicí. Cvičí v nich 250 dětí. Trenérský tým je složený z trenérů napříč sporty.